10 May 2018

 Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực

10 May 2018

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà

10 May 2018

Bộ TT&TT tập huấn nghiệp vụ tài chính kế toán

10 May 2018

Buổi làm việc giữa Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán

19 April 2018

  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng

10 April 2018

 Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước quý I

 • 16 May 2018
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về báo chí”K10- QLBC01. ĐT năm 2018 tại Hà Giang
 • 10 May 2018
  Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
 • 10 May 2018
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” năm 2018 tại Hà Giang
 • 10 May 2018
  Bộ TT&TT tập huấn nghiệp vụ tài chính kế toán năm 2018
 • 10 May 2018
  Buổi làm việc giữa Trường ĐT, BD cán bộ QL TT&TT với Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I
 • 26 April 2018
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III” khóa 10 – PVIII.01. ĐT năm 2018 tại Hà Nội
 • 19 April 2018
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III” khóa 10 – PVIII.02. ĐT năm 2018 tại Hà Nội
 • 10 April 2018
  Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước quý I năm 2018
 • 02 April 2018
  Chương trình từ thiện “Cùng sẻ chia- Trao yêu thương” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội III của Trường ĐT, BD cán bộ quản lý TT&TT
 • 10 April 2018
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợp
Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


 1. Xem nhiều nhất
 2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]