21 June 2019

Lễ Bế giảng lớp“Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên,

10 May 2019

  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” K11- CV29.ĐT năm

13 May 2019

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, hạng

 • 21 June 2019
  Lễ Bế giảng lớp“Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, Phóng viên hạng II”năm 2019 tại Hà Nội
 • 08 May 2019
  Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 5/2019
 • 10 May 2019
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” K11- CV29.ĐT năm 2019 tại thành phố Đà Nẵng
 • 13 June 2019
  Lễ Bế giảng lớp“Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, biên tập viên hạng III” K11- PV, BTVIII.01.ĐT năm 2019 tại Hà Nội
 • 13 June 2019
  Lễ Bế giảng lớp“Bồi dưỡng chức danh Phóng viên, Biên tập viên hạng III” K11- PV, BTVIII.02.ĐT năm 2019 tại Hà Nội
 • 13 May 2019
  Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên, hạng II”năm 2019 tại Đài tiếng nói Việt Nam
 • 08 May 2019
  Sinh hoạt Chi bộ của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tháng 5/2019
 • 03 June 2019
  Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nghi thức Chào cờ và hát Quốc ca tháng 6/2019
 • 13 May 2019
  Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐT, BD cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông với Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số
 • 21 May 2019
  Lễ trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông
Previous
Next
 1. Tin hoạt động của Trường
 2. Tin tức trong ngành
 3. Tin tổng hợp
Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED


 1. Xem nhiều nhất
 2. Thông báo

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]